;

Kemtekniska artiklar

29 produkter

Sortering:

Filtrera

Algmedel JAPE Grön-Fri koncentrat

• Mot påväxt av alger och lav
• För alla ytor och material utomhus
• Påväxt försvinner med tiden på väderutsatta ytor
• Hindrar ny påväxt
Användningsområden På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.
Egenskaper Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är lätt korrosivt och kan därmed påverka obehandlade metaller, exempelvis aluminium, zink, koppar och rostfritt stål men påverkar i övrigt inga byggnadsmaterial negativt. Biologiskt nedbrytbart.
Bruksanvisning Späd Grön-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle exempelvis Fri-Sprutan, så att ytan blir blöt. Grön-Fri kan även appliceras med pensel. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid behandling av tak ska mossa tas bort i förväg. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.
Spädning 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten.
Åtgång 0,20-0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker till 5-6 m²). Vid problem med svarta prickar på målade ytor rekommenderas Prick-Fri.
Försiktighetsåtgärder för användning Använd Grön-Fri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Läs mer om vilka problemytor och arbetsråd som finns för produkten.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Grön-Fri JAPE

Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus såsom fasader, tak, marksten m.m. Var: Utomhus Mot: Påväxt av t.ex. alger och lav På: Målande och obehandlade material såsom puts, sten, tegel, trä, betong, etemit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m. Hur: Spruta (ex. Fri-Sprutan), pensel eller borste. Spädning: 1+4 Åtgång: 1 liter ger 5 liter bruklösning. Räcker till ca 25 m²

Frätande
Skadlig
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Rödsprit KEMETYL T-Röd

Används som rengöringsmedel för t.ex. fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. Lösningsmedel för vissa färger och fläckar och frostskydd för bilens spolarvätskesystem, VVS system m.m. T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök.
Irriterande. Mycket brandfarligt.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Tvätt Direkt JAPE

Snabb och effektiv rengöring inne och ute. Var: Inomhus/Utomhus Mot: Fett, smuts På: Snickerier, dörrar, lister, karmar, möbler, väggar, golv m.m. Hur: Spruta, trasa Spädning: Spädes ej Åtgång: Upp till 25 m²/liter

   

Målningstvätt JAPE

För tvättning av ytor innan målning. Var: Inomhus/Utomhus Mot: Fett, smuts På: Trä, plåt m.m. Hur: Pensel, spruta, borste, svamp Spädning: 1 del målningstvätt spädes med 20 delar vatten Åtgång: 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².

   

Batterivatten STARTA

Avmineraliserat batterivatten. Används för att fylla på vätskenivån i bilbatterier. Passar även utmärkt att användas till ångstrykjärn, där man inte vill att kalk ska täppa till munstycket.

   

Underhållstvätt JAPE

För tvättning av ytor som inte ska målas. Var: Inomhus/Utomhus Mot: Fett, smuts På: Trä, puts, tegel, plåt, glas m.m. Hur: Pensel, spruta, borste, svamp Spädning: 1 del Underhållstvätt spädes med upp till 20 delar vatten Åtgång: 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m²

   

Aceton ALLKEMI

Lösningsmedel av teknisk kvalitet, ej kemiskt ren, för bland annat avlägsnande av färg, lack, fett och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten.
Får endast säljas till yrkesmässiga användare.

Brandfarlig
Skadlig
   

Aceton NITOR

Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. Inandning eller förtäring i större mängder ger huvudvärk och yrsel. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN

Alg- och mögeltvätt för borttagning av alger, lavar, mossor m m på fasader etc. Rengör och sanerar vid angrepp av smuts, sot och svamp, mögel, röta, blånader och skadeinsekter på trä. Kan användas på de flesta byggnadsmaterial inom- och utomhus. Baserad på en speciellt aktiv tensidkombination med mycket hög rengörande effekt. Delvis självverkande vilket innebär att man på vissa ytor endast behöver applicera produkten och låta den verka, utan bearbetning eller efterföljande sköljning. Samtliga ingående komponenter är biologiskt nedbrytbara. Etsar inte på glas. Kan verka svagt korroderande på aluminium.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

  • Kampanj
Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Alg- och mögeltvätt JAPE Prick-Fri Direkt

• Mot svarta prickar av mögel och alger utomhus.
• För målade och oljade ytor
• Sprayflaska för snabb applicering
• Rester av mögel torkas av
Användning Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv. Prick-Fri kan användas på alla färgtyper. Etsar ej mineraliska material. Vid tveksamhet var möglet växer bör analys av färg och underliggande trä utföras. Om det växer i ett underliggande färgskikt eller om möglet sitter i träet innanför färgskiktet, hjälper inte en behandling med Prick-Fri. Prick-Fri är lätt korrosivt och kan därmed påverka obehandlade metaller, exempelvis aluminium, zink, koppar och rostfritt stål men påverkar i övrigt inga byggnadsmaterial negativt. Biologiskt nedbrytbart.
Bruksanvisning Vrid munstycket till sprayläget och spraya på ytan så att den blir blöt.
Täckmålade/lackade ytor: Bearbeta den blöta ytan med borste. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn. Tvätta därefter med Underhållstvätt eller Målningstvätt.
Rödfärg (slamfärg): Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Borsta ytan med en styv borste om den ska målas om. Vid behov kan ytan tvättas med Målningstvätt.
Obehandlade/oljade ytor: Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Rengör vid behov med Redo Trä-Rent. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.
Prick-Fri Direkt är färdig att använda och ska ej spädas. Åtgång 0,2-0,25 liter/m². Räcker till ca 2,5 m².
Försiktighetsåtgärder för användning Använd Prick-Fri Direkt på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Alg- och mögeltvätt JAPE Prick-Fri koncentrat

• Mot svarta prickar av mögel och alger utomhus
• För målade och oljade ytor
• Även för obehandlade träytor
• Rester av mögel tvättas bort
Användning Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv. Prick-Fri kan användas på alla färgtyper. Etsar ej mineraliska material. Vid tveksamhet var möglet växer bör analys av färg och underliggande trä utföras. Om det växer i ett underliggande färgskikt eller om möglet sitter i träet innanför färgskiktet, hjälper inte en behandling med Prick-Fri. Prick-Fri är lätt korrosivt och kan därmed påverka obehandlade metaller, exempelvis aluminium, zink, koppar och rostfritt stål men påverkar i övrigt inga byggnadsmaterial negativt. Biologiskt nedbrytbart.
Bruksanvisning Späd Prick-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle. Täckmålade/lackade ytor: Bearbeta den blöta ytan med borste. Låt verka i minst två timmar, maximalt ett dygn. Tvätta därefter med Underhållstvätt eller Målningstvätt.
Rödfärg (slamfärg): Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Borsta ytan med en styv borste om den ska målas om. Vid behov kan ytan tvättas med Målningstvätt.
Obehandlade/oljade ytor: Låt verka i minst ett dygn, gärna längre. Rengör vid behov med Redo Trä-Rent.
Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.
Spädes 1+4 med vatten. En liter Prick-Fri (5 liter brukslösning) räcker till ca 25 m².
Försiktighetsåtgärder för användning Använd Prick-Fri på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Algmedel JAPE Grön-Fri Direkt

• Sprayflaska för snabb applicering
• Brukslösning färdig att använda
• Lämplig för små ytor
Användningsområden På alla typer av ytor. Grön-Fri Direkt är lämplig för mindre ytor såsom staket, vindskivor, stuprör, trätrall, gångplattor, gravstenar, balkonger, markiser m.m. samt för delar av tak och fasader. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.
Egenskaper Vid behandling med Grön-Fri Direkt dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri Direkt verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri Direkt har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är lätt korrosivt och kan därmed påverka obehandlade metaller, exempelvis aluminium, zink, koppar och rostfritt stål men påverkar i övrigt inga byggnadsmaterial negativt. Biologiskt nedbrytbart.
Bruksanvisning Vrid munstycket till sprayläget och spraya på ytan så att den blir blöt. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Avlägsna ev. mossa innan ytan behandlas. Andningsskydd rekommenderas eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.
Åtgång 1 flaska (0,5 liter) räcker till ca 2,5 m². Spädes ej.
Försiktighetsåtgärder för användning Använd Grön-Fri Direkt på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Ammoniak 24,5 % NITOR

För rengöring och nedmattning av färg. Färglös vätska med stickande lukt. Stark bas angriper bland annat koppar, zink och aluminium och dess legeringar. Verkar irriterande på ögon, hud och luftvägar. För rengöring blanda 1 del ammoniak med 10 delar vatten.
Frätande.

Frätande
Skadlig
   

Balsamterpentin NITOR

Balsamterpentin som används som lösnings- och förtunningsmedel till bl.a. färger. Till impregnerning av trämöbler. Ej vattenlöslig. Löses i bl.a. isättika, aceton. Brandfarlig. Hälsoskadlig.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Förtunning cellulosa NITOR Benco 14

Cellulosaförtunning för spädning av lackfärg samt rengöring av penslar och verktyg. Hanteras varsamt. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig. Farligt gods.

Brandfarlig
Frätande
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Kylarvätska KEMETYL K-Glykol

Anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Innehåller ej nitrater, aminer eller fosfater. Förhindrar frysning, korrosion och överhettning.
Uppfyller kraven enligt British Standard BS6580:2010, AFNOR NFR15-601 och ASTM D3306.
Hälsoskadligt.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Kylarvätska STARTA Glykol Röd 774F Long Life

Long Life kylarvätska avsedd för de flesta förbränningsmotorers kylsystem. Kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme- och kylsystem.

   

Lacknafta KEMETYL

För spädning av olje- och akrylfärger enligt färgtillverkarens anvisningar. För rengöring av målningsverktyg som använts till färger spädbara med lacknafta. Kan även användas som fläckborttagare på golv, målade ytor, kakel, möbler m.m. om underlaget inte skadas av lacknafta.
Hälsoskadlig.

Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Målarsoda NITOR

Baserad på 100% natriumkarbonat och rengörande tensid. Ett basiskt (alkaliskt) pulver som löses upp i varmt vatten till en klar vätska och får tillsammans med smutslösande tensider en kraftfull effekt på ytor som tvättas före ommålning och tapetsering.
Irriterande.

Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Målartvätt BIOKLEEN Eco Inomhus

Målartvätt till Biokleen impregnerade tvätthandske för inomhusbruk. Används direkt ur flaskan för att fukta tvätthandsken. Passar för tvätt och rengöring före målning av alla ytor inomhus. Färdig för applicering utan spädning. Eftersköljning behövs ej, målning kan ske direkt. 

Godkänd/Certifierad enligt: 
Bra Miljöval

Bedömd av BASTA
   

Mögel-Fri JAPE

Effektivt mot mögel, blånad och lukt. På alla ytor inomhus. Var:: Inomhus Mot: Mögel, blånad, lukt På: Trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc. Hur: Pensel, spruta Spädning: Spädes ej Åtgång: 1 liter räcker till ca 5 m²

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Prick-Fri JAPE

Prick-Fri är ett effektivt medel mot mögel och alger på målade, oljade och obehandlade träytor utomhus. Var: Utomhus Mot: Mögel, alger På: Målade, lackade, oljade och obehandlade träytor Hur: Spruta (ex. Fri-Sprutan), pensel eller borste Spädning: 1+4 med vatten Åtgång: 1 liter ger 5 liter brukslösning. Räcker till ca 25 m²

Frätande
Skadlig
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Redo Blekmedel JAPE

Neutraliserar och bleker träytor efter behandling med Trä-Rent Rengöring. Var: Utomhus Mot: Neutralisering, blekning På: Utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Hur: Pensel, borste Spädning: 1+4 med vatten Åtgång: Varierar beroende på ytan

   

Redo Trä-Rent JAPE

Tvättmedel för rengöring av oljade eller trärena ytor. Var: Utomhus Mot: Fett, smuts, nedbrutna träfibrer På: Utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Hur: Spruta, pensel, borste. Bearbetas med stålborste eller REDO Trallborste Spädning: Spädes ej, brukslösning Åtgång: 0,5 liter räcker till ca 2,5 m²

   

Saneringsmedel JAPE Mögel-Fri

Mögel-Fri är ett effektivt medel med liten miljöpåverkan. Mot mögel, ytlig blånad och svampsporer på trä, betong, puts, gips mm inomhus och utomhus. För användning i t ex vindar, krypgrunder, källare, badrum, väggar, bjälklag mm. Mögel-Fri tar även i de flesta fallen bort lukt av mikrobiell påväxt. Långtidsverkande, kan med fördel användas i förebyggande syfte. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll.
Åtgång: 0,2-0,25 liter/m² beroende på ytans karaktär. En liter Mögel-Fri räcker till ca 5 m²
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Spolarvätska STARTA Koncentrerad

STARTA Spolarvätska är ett rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster.
(1,5 liter är av doften citrus)

   

Takrengöring BIOKLEEN Takrent Ejektor

Takrengöring för borttagning av mossa, alger och lavar. Kan användas på alla sorters takmaterial. Etsar inte glasrutor eller missfärgar. Efter behandlingen dröjer det någon eller några månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de släpper. Rengör så effektivt att återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. Biologiskt nedbrytbart (inom 28 dagar -60%). Räcker till 125-150 m².
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

  • Kampanj
Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Trallrengöring BIOKLEEN Eco

Trallrengöring som effektivt rengör tryckimpregnerat trä. Kraftfull verkan mot smuts, grönalger, mögel. Optimerad för att effektivt rengöra tryckimpregnerat trämaterial utvändigt. Tvätta inte större yta än de rekommenderade 2-3 m² åt gången och låt medlet verka ca 5-10 min. Steg 1 i Biokleens träskyddssystem 1+2+3.

Godkänd/Certifierad enligt:
Bra Miljöval

  • Kampanj
Bedömd av BASTA
   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Artikelsökning
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
Gamla Jernboden
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns